Siirry suoraan sisältöön

Kyberturvallisuus osana pelialaa muuttavaa nykyteknologiaa

5 tapaa tietää, onko nettikasino turvallinen vuonna 2023

Peliala on maailman suurin viihteenala ja teknologian kasvun myötä lisääntynyt online-pelaaminen onkin lisännyt alalle omia haasteitaan. Siellä missä liikkuu rahaa, liikkuu myös mahdollisia huijareita – nämä kaksi asiaa tuppaavat kävelemään käsi kädessä. Online-pelejä pelatessa pelaajat luovuttavat henkilökohtaisia tietojaan ja tämä houkuttelee hakkereita paikalle. Tästä syystä myös kyberturvallisuus on lisääntynyt muiden nykyteknologioiden kanssa, jotka yhdessä muokkaavat pelialasta alati toimivampaa ja parempaa.


Mitä on kyberturvallisuus? Entä miten se näkyy pelialalla?


Kyberturvallisuudella tarkoitetaan tietokoneiden, servereiden, mobiililaitteiden, elektronisten systeemien, verkon ja datan suojaamista haitallisten toimijoiden hyökkäyksiltä. Toisin sanoen sillä tarkoitetaan tietokoneturvallisuutta. Kyberturvallisuus itsessään voidaan myös jakaa erilaisiin kategorioihin, joita on muun muassa verkkoturvallisuus, applikaatioturvallisuus, informaatioturvallisuus ja niin edelleen.
Kyberturvallisuutta voidaan myös käsitellä ja jakaa sen uhkien näkökannalta. Ensimmäinen niistä on kyberrikokset, jotka liittyvät usein tahtoon tai tahtoihin, jotka haluavat kohdistaa hyökkäyksensä niin, että siitä olisi rahallista hyötyä tai että se aiheuttaisi häiriötä. Kyberhyökkäyksillä on taas usein poliittinen motivaatio niiden teon takana, ja niillä halutaan saada esimerkiksi salaista tietoa. Kyberterrorismilla taas halutaan heikentää elektronisia systeemejä ja aiheuttaa paniikkia sekä pelkoa.
Edellä mainittujen kategorioiden lisäksi hakkereilla on myös monia lukuisia tapoja suorittaa erilaisia kyberhyökkäyksiä. Yhä nousevalla pelialalla onkin sitten omat haasteensa kyberturvallisuuden kanssa. Pelialan kyberturvallisuuden uhkia ovat muun muassa piratismi, luvattomat lataukset, tietovuodot, puutteet applikaatio-ostoissa ja erilaiset haittaohjelmat.


On ensisijaisen tärkeää, että kyberturvallisuus huomioidaan jo pelejä kehitettäessä, jotta data pysyy turvassa ja itse peli jatkaa toimimistaan odotettuun tapaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että erilaiset porsaanreiät tulisi bongata jo ennen kuin pelin koodia aletaan rakentamaan. Suunnitelmallisuus ja ideointi ovat siis molemmat tärkeitä askelia, jotka tulisi suorittaa ennen kuin pelin varsinaiseen kehittämiseen ryhdytään. Erilaisia uhkia voidaan seurata myös silloin kun pelit ovat jo tuotannossa – erilaisten seurantatietojen avulla voidaan tarkkailla turvallisuusongelmia eräänlaisten havainnointityökalujen avulla. Tällä tavoin erilaisiin uhkiin voidaan reagoida nopeasti, ennen kuin ne pääsevät ottamaan vallan. On myös tärkeää opettaa ja kertoa käyttäjille, mitä he itse voivat tehdä edistääkseen omaa turvallisuuttaan ja yksityisyyttään. Nämä ovat kuitenkin vain esimerkkejä kyberturvallisuudesta pelialalla ja esimerkkejä on olemassa paljon lisää.

Muita pelialaa muuttavia teknologioitaTurvallista ja nopeaa tiedonsiirtoa
Sitä mukaa mitä enemmän pelaaminen on siirtynyt yhä enemmän ja enemmän online-muotoon, on se myös pakottanut kehittämään pelaajien maksukokemuksia. Useat online-kasinot käyttävät erilaisia teknologioita suojaamaan rahasiirtoja. Online-kasinoiden pinnan alle kätkeytyy kuitenkin paljon teknologiaa ja tietoa sekä pelaajien henkilö- ja taloustietoja. On siis ensisijaisen tärkeää jokaiselle kasinolle huolehtia sen omasta sekä käyttäjien turvallisuudesta. Luotettavat online-kasinot voi tunnistaa siitä, että ne käyttävät niin kutsuttua SSL-sertifikaattia – sen tulisi olla standardi mille tahansa luotettavalle online-kasinolle. Jos sivustolta löytyy SSL-sertifikaatti, näkyy se myös sivuston osoiteriviltä. Jos osoite alkaa alulla https://, on sivustolla SSL-sertifikaatti – jos se alkaa pelkällä http://-alulla, ei sertifikaattia ole. Lisäksi esimerkiksi PayPalin kaltaiset digitaaliset lompakot auttavat myös suojaamaan ja nopeuttamaan siirtoja.

3D-grafiikka
Peleistä on tullut yhä aiempaa laadukkaampia kun 3D ja erikoistehosteet keksittiin. 3D:n avulla on pystytty luomaan hyvin realistisia maailmoja, joissa toisten pelaajien kanssa interaktiivisesti toimiminen on tullut mahdolliseksi.Virtuaalinen ja lisätty todellisuus
Lisätyllä todellisuudella tarkoitetaan teknologiaa, jonka avulla virtuaalista sisältöä voidaan liittää osaksi todellisuutta. Sisältö voi olla mitä tahansa aina 3D-malleista ja kuvista videoihin ja tekstiin asti. Erinomaisena esimerkkinä toimii esimerkiksi Pokémon GO, jota monet pelaavat yhä tänäkin päivänä. Siinä tarkoituksena oli etsiä Pokemoneita oman puhelimen ruudun avulla – joka yhdisti virtuaalisen ja todellisen maailman luoden lisättyä todellisuutta. Pokémon GO oli kuitenkin vain alkua ja tulemme varmasti näkemään paljon lisää pelejä, joissa käytetään lisätyn todellisuuden teknologiaa.
Vielä lisättyä todellisuutta vanhempi teknologia on virtuaalinen todellisuus, jossa käyttäjälle luodaan vuorovaikutteinen ja simuloitu ympäristö, joka luo realistisen tuntuisen läsnäolon tunteen sen käyttäjälle. Suosittuja virtuaalisen todellisuuden pelejä ovat muun muassa Hitman 3, Resident Evil 7 ja Fallout 4 VR.

Mobiiliversiot
Älypuhelimet ovat mahdollistaneet pelaamisen mistä tahansa käsin ja milloin tahansa. Tämä on tarkoittanut pelialalle sitä, että yleisöä on yhä aiempaa enemmän sekä sitä, että myös erilaisille peleille on enemmän tilaa. Myös sellaiset ihmiset, jotka eivät aiemmin pelanneet pelejä, ovat löytäneet mobiililaitteiden kautta myös heille mieluisia vaihtoehtoja.

Pilvipalvelut
Pilvipalveluiden käyttämä teknologia on käytännössä mahdollistanut pelaamisen yhä laajemmalle yleisölle. Tämä johtuu siitä, että ihmisten ei tarvitse ostaa kalliita konsoleita pelatakseen, vaan pilvipalveluissa pelaaminen tarjoaa samat mahdollisuudet. Lisäksi se säästää myös tilaa sekä tietokoneilla että konsoleilla.